Det händer på museet!

 /2017-webb-.jpg

 


Extra Sommaröppet 2017
Lördag & söndag kl 13-17
under perioden 15/7-10/9

 

Ufm

Underrättelser för museimedlemmar

Blekinge Sjöfartsmuseum, Karlshamn

 
UNDERRÄTTELSER / NOTICES
 
Medlemsavgift
* 0026​​​​​​Ekonomi
 
Medlemsavgiften för 2017 är fortsatt 200 kr och insättes på föreningens bankgiro:
5347-5505
Vänligen ange Ert namn samt adress vid inbetalning så att vi kan pricka av Er i mönstringsrullan och därmed undvika att någon oavsiktligt blir akterseglad.  
 
 
 
Årsboken
* 0027​​​​​​Bokbidrag
 
Vi behöver fler skribenter som berättar om sjöfart och kringverksamheter. Ta chansen att göra Er historia förevigad (6 st böcker av varje årgång förvaras nationellt på bland annat Kungliga biblioteket i Stockholm). Alla berättelser, korta som långa, är av intresse. Beskriv din vardag som exempelvis hamnflanör, fiskare, tulltjänsteman, stuveriarbetare, mäklare, skeppshandlare, sjöfarare eller hemmavarande. Historien behöver inte vara strapatsrik utan kan vara av vardagskaraktär. Har Ni någon i Er bekantskapskrets, medlem eller icke medlem, som kan bidra med berättelser så är detta lika välkommet och viktigt för vår gemensamma historieskrivning.
 
Arkivet
*0028​​​​​​Kopior
 
Som alltid efterlyser vi bilder, ritningar eller andra dokument med blekingsk sjöfarts- eller skärgårdsanknytning. Vi vill gärna kopiera dessa till våra samlingar. Komplettera gärna bilden, ritningen eller motsvarande med en enkel berättelse (om möjligt) vad eller vem det föreställer, vilket år det är taget mm.
Besök oss gärna vardagar mellan 0900 till 1300 eller enligt nedanstående kontaktinformation.
 
Telefon till museet
0454-163 60
 
E-postadress till museet  
 
Med vänliga hälsningar
Styrelsen för Blekinge Sjöfartsmuseum

Extra Sommaröppet 2017
Lördag & söndag kl 13-17
under perioden 15/7-10/9

–-----------

Kinarummet                                                                                                                                                           

Montrar är nu klara som skall rymma fartygsmodeller, flaskskepp och så förstås den
nygamla temautställningen om "Rosalie" och kapten Nilsson med
familj som tradade på Kina.

-------

Maskinrummet
Montering av hydrauldrivning av Bonn. Ställning till utombordarna klara.

------

Musik
Även i år vill vi ha musik på museet! Håll koll på den här sidan vad som händer!

------

Sjömanssouvenirer
Finns av många slag. Alligatorer, Sargassovatten. fiskar, tavlor, ormskinnsskor m.m. i nya montrar.

--------

Tavelsamlingen
En hel massa tavlor finns i lager som skall inventeras.
Nytillskott i form av Signar Bengtsson-tavlor med Blekingekemotiv.

------

På gården
Nya riggar till vrakeka och lotseka. Trätjäran kommer att överväldiga blommors doft.
Ny mast på Lotsekan (1910), den gamla föll för åldersstrecket rent bokstavligen.

--------------

Skansen
Skrapning och målning av styrbordssidan och byte av diverse virke.
Mallning av vintertäckning av utrustning på akterdäck.

-------------

 

 

Vill du bli Medlem i  Blekinge Sjöfartsmuseum ?


Museet drivs på ideell bas och bekostas till stor del av medlemsavgiften
Som medlem får du föreningens årsskrift med berättelser(nästan sanna) 
från världens alla hav.

Möjlighet att efter eget intresse,ork och tid deltaga i museets verksamhet.
Medlemskap, vänligen sätt in 200 :- på bankgiro   5347-5505
Obs ange namn och adress så kan vi föra in er i mönstringsrullan.
Välkommen ombord

 

-------------

 Edit

Fiskebåten Edit byggdes 1932 på Joggesö i Karlshamns skärgård. Efter diverse namnbyten och uppdrag på främmande hav bryter hon numera sin ungdoms vatten igen-i det vackra skärgårdslandskapet utanför Karlshamn .Tack vare ideella krafter kan Edit både synas i skärgården och brukas som ett litet,levande och mycket trevligt museum. Alla intäkter går till underhållet av Edit.

Fisketurerna har Edit för länge sedan slutat med. Nu för tiden ägnar hon sig mer åt att bli beundrad,förmedla naturupplevelser och bjuda på rekreation och avslappning.

Sällskap som vill hyra Edit för en tur i Karlshamns skärgård blir alltid väl omhändertagna, med kunnig besättning,trevlig underhållning och god mat och dryck.

Vill du veta mer om Edit,hyra henne för en tur i skärgården eller stödja på något sätt!

Besök gärna Edits hemsida:

www.edit.n.nu

Välkommen

Välkommen till www.sjofartsmuseet.n.nu.

Nyhetsbrev

Länkar

http://www.sjofartsmuseum.se/

 

 

Välkommen till Blekinge Sjöfartsmuseum.

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.